Faik TOKLUOĞLU

(1904-1978)1904 yılında Tire’de doğmuştur. Babası Müderris Mustafa Hulusi Efendi, Annesi Emine Hanımdır. İlköğ-renimini Tire’nin Ahmediye Numune okulunda yap-mıştır, Tirede ortaokul olmadığı için “Darulhilafe Medresesine” gitmiştir ve bu Medresenin “Dahil ve Hariç” diye adlandırılan sınıflarını tamamlamıştır. As-kerlik dönüşü 1928 yılında Tire Nüfus Memurluğunda göreve başlamıştır. Atatürk’ün emri ile aranan Şa-nizade Ataullah Efendinin mezar taşını bulmuştur ve 1934 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafın-dan Tire Halk Evi Müze Kolu Başkanlığına getirilmiştir. 

 

Vali Kazım Dirik’in yardımıyla Yahşibey Mevlevi Tekkesini müzeye dönüştürmüş ve topladığı eserleri burada sergilemeye başlamıştır. 4 Eylül 1936’da açılan Tire Müzesi 1946 yılında tescillenmiştir. Bu-günkü müzenin temelleri de Faik beyin gayretiyle 1966 yılında devrin Başbakanı Süleyman Demirel ta-rafından atılmıştır. Faik Tokluoğlu da 1968 yılında memurluktan müdürlüğe terfi etmiştir. 

 

29 Ocak 1971'de yeni inşaa edilen müze “Tire Etnografya Müzesi” ismiyle açılmıştır. 

 

Yaklaşık 40 yıllık memuriyet hayatı boyunca Tire Halk Evlerinde, Kızılay ve Türk Hava Kurumu gibi bir-çok kurumda çalışmıştır. Tam bir Tire sevdalısı olan Faik Tokluoğlu, Tire ile ilgili birçok kitap yazmıştır. Tire’deki tarihi ağaçların “Tabii Anıt” olduğunu tescil ederek günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. 

 

Faik Tokluoğlu 6 Haziran 1978'de hayata gözle-rini yummuştur. 

 

 

FAİK TOKLUOĞLU’NUN  

TARİHE DÜŞTÜĞÜ NOTLAR: 

 

Tire de Bulunan Eski Pazarların İsimleri 

Tire’deki Tepelerin Adları 

Tire Ovalarının Mevkii Adları 

Tirede Çıkan Memba Suların Adları 

Tire Civarındaki Çayların Adları 

Tire Civarındaki Su Kaynaklarının İsim ve Yerleri 

Eski Mahalle Adları 

Eski Belediye Başkanlarının Adları 

Tireye Hizmet Etmiş Kaymakamların İsimleri  

  (1886 ‘dan itibaren) 

Tiredeki Eski Okullar  

Tirenin Lale ve Karanfili 

Tirede Bulunan Cami ve Eski Mescitlerin Adları 

Tiredeki Hanların İsimleri 

Tire Civarındaki Köprüler 

Tiredeki Urgancılık Keçecilik ve Yorgancılık 

Tire Civarında Kullanılan Atasözleri ve Halk Türküleri 

Tirede Geçmişte Çalışmış Kadınların Envanterleri 

                           

FAİK TOKLUOĞLUNUN  

ESERLERİ: 

1945-Çiçek Meşheri Tire 

1953-Hoş geldiniz Sayın Misafirlerimiz 

1955-Büyük Mütefekkir ve Mutasavvıf İbni-Melek  

1957-İbni-Melek oğlu Mehmet ve Kardeşi Abdülmecit 

1957-Tire Tarihi ve Turistlik Değerleri 

1959-Tire de yaşayan Alim 

         Şair, Mütefekkir Mutasavvıf 

1964-Tire  

1973-Tire Çevre İncelemesi