Halil ÇULHAOĞLU (1955-...)

 

8 Eylül 1955 yılında Tire’de doğan Halil Çulhaoğlu’nun babası, Tire’nin tanınmış avukatlarından Ali Kemal Çulhaoğlu’dur. Annesi ise Tirenin tanınmış ailelerinden olup Cumhuriyet dönemi kadınlarından Ne-si’nden SHP Milletvekili olarak tekrar seçilmiştir. Daha sonra Halil Çulhaoğlu, Meclis Divan münden sonra o dönemde SHP Genel Başka-gö-revi 2 ay sürmüş, 2 ay sonra Bayındırlık ve İskân Bakanı olmuştur. Bu göreve de 1 yıl devam etmiştir. 

 

Çok genç yaşta, Türk siyaset sahnesinde önemli görevlerde bulunan Halil Çulhaoğlu, son 30 yıldır Türk siyasetine, Türkiye’ye damgasını vurmuş devlet ve siyaset adam-larıyla çalışma şansını yakalamış, ender in-sanlardan biri olmuştur.