Fuat Mensi DİLEKSİZ (1880-1965) 

 

Ünlü ressam Fuat Mensi Dileksiz, 1880 yılında İzmir’de doğdu. İdadi ve rüştiyedeki öğrenimini tamamladıktan sonra Fransa’ya gitti. Paris’te Despiau-nun atölyesinde çalıştı. Hocasının ölü-mü üzerine V.Marcuchi’nin atölyesine geçti. Almanya, İtalya ve Yunanistan’da serbest sanatçı olarak yaşamını sür-dürdü. 

 

Makedonya ve Batı Trakya’da vatani görevler üstlendi. Trablusgarp’ta milis kuvvetleri kurarak düşmana karşı savaş-. Birinci Dünya savaşının bitiminde, Mısır çöllerinden kaçırdığı çok miktarda altın varlığını ve belgeleri hükümete teslim etti. Dönüşte İngilizlere tutsak oldu, tutsaklıktan kurtulunca da Avru-pa’ya geçti. Daha sonra İzmir’e yerleşti. 

 

Çanakkale Zaferini simgeleyen İzmir Poligona diktiği ilk heykel, 1919 ‘da Yu-nanların İzmir’i işgali sırasında tahrip edildi.  

 

 

Kurtuluştan sonra İzmir’deki Atatürk heykelinin yapımı sırasında Canonica ile çalıştı. Bu çalışma, İtalyan sanatçının Avrupa’da oluşturduğu heykel çalışma-ları sırasında da sürdü. Yurda dönüşün-de, İzmir ve yöresinin  (Tire, Aydın, Ber-gama, Dikili, Ayvalık) doğal güzellikleri-ni tuvallerine yansıttı. Yaşamının son döneminde Tire’de yalnız bir yaşam sürdü. 

 

İzlenimci anlayışta çalıştığı peyzaj ve ölü doğa resimlerinin yanında, Hey-kel sanatıyla yoğun biçimde ilgilendi. İzmir’de Çanakkale Zaferini temsil eden Mehmetçik Heykeli, İzmir Milli Kütüp-hane ve Vidinli Tevfik Paşa büstü, İzmir Fuar alanındaki anıt bu dalda gerçekleş-tirdiği başlıca yapıtlarıdır. 

 

Fuat Mensi Dileksiz 1965 yılında Tire’de vefat etti.