Seha GİDEL (1928-2020) 

Tire’nin yetiştirdiği son dönem res-samlarından 1928 yılında doğmuş olan Seha Gidel’in Tire’deki meydan çeş-melerinden anıtlara, kaidelerden, büst-lere kadar birçok yerde ortaya koyduğu esere rastlamak mümkündür. 

 

Seha Gidel’in başta Tire Belediye logosu olmak üzere çizdiği yüzlerce logo ve afiş çalışmaları ile özellikle tablo ve resimleri Tirenin sanatsal anlamdaki görsel zenginliklerine damgasını vur-muştur. 

 

Seha Gidel’in çalışmaları onu şim-diden ölümsüzleştirilmiş olup şimdi içinde bulunduğumuz binanın eski kul-lanım şekli olan eski belediye hizmet binasının kültür salonunun adı da kendi adıyla kullanılmıştır. Şu an ise 3D sine-ma olarak kullanılan bu alan yine Seha Gidel 3D Sinema Salonu adıyla hizmete açılmıştır. Tire için önemli bir değer olan Seha Gidel 12 Ocak 2020 yılında vefat etmiştir.